Page content

Kosten vergunning grafsteen gemeente Zwijndrecht

Wil je een grafsteen laten plaatsen in de gemeente Zwijndrecht? Dan moet er een vergunning aangevraagd worden. Deze ‘Vergunning Grafbedekking’ brengt kosten met zich mee.

Vergunning algemeen graf Zwijndrecht

De kosten voor de vergunning voor plaatsen van een grafsteen op een graf in de gemeente Zwijndrecht (Zuid-Holland) zijn € 147,-. (Peildatum 4 december 2017)

Het genoemde tarief geldt voor de algemene begraafplaatsen aan de Jeroen Boschlaan, Monnikensteeg en Heerjansdam te Zwijndrecht.

Naast de kosten voor een vergunning worden er jaarlijks kosten voor het onderhoud in rekening gebracht van 65 euro.
Deze kosten kunnen ook worden afgekocht. Voor een algemeen graf bedraagt de afkoop 975 euro. Voor een eigen graf bedraagt dit 1.300 euro.

Het is belangrijk dat de vergunningsaanvraag 100% correct en volledig wordt ingediend, omdat deze anders wordt afgekeurd.

Indien u Grafsteenwinkel een grafsteen laat plaatsen in de gemeente Zwijndrecht verzorgen wij de vergunningsaanvraag volledig voor u.

Prijslijst grafstenen

    Comment Section

    0 reacties op “Kosten vergunning grafsteen gemeente Zwijndrecht

    Plaats een reactie


    *