Grafsteen laten plaatsen op een begraafplaats in Albrandswaard

Een grafsteen uitzoeken hebben de meeste van onze klanten nog nooit eerder gedaan. Om je bij dit proces te helpen geven we je graag alle informatie die je nodig hebt. Hier lees je alles over het plaatsen van een grafsteen op een begraafplaats in Albrandswaard. 


Wil je graag eens langskomen in één van onze showrooms? 

Grafsteenwinkel is onder andere gevestigd in Rotterdam

Alexandrium k@ntoren - ingang A

Schorpioenstraat 298

3067 KW Rotterdam

Telefoon: 085 - 303 1234


Grafstenen, goedkoop, budget, algemeen graf, begraafplaats Albrandswaard
40 jaar

ervaring door heel Nederland

1000+

tevreden klanten per jaar

20 - 40%

goedkoper dan in de winkel

Begraafplaatsen Albrandswaard

Sinds 1985 vormen de kernen Rhoon en Poortugaal samen de gemeente Albrandswaard. De algemene begraafplaats Poortugaal en Rhoon zijn gemeentelijke begraafplaatsen.


De gemeente Albrandswaard heeft 3 begraafplaatsen:

Algemene Begraafplaats Poortugaal

De Algemene Begraafplaats van Poortugaal ligt rond de dorpskerk, welke gebouwd is in de 15e eeuw. De begraafplaats is in de loop der jaren uitgebreid naar een ruime gemeentelijke begraafplaats.


Kerkstraat 92-94 te Poortugaal

Algemene Begraafplaats Rhoon

De algemene begraafplaats van Rhoon ligt achter de Protestantse Dorpskerk. Er zijn oude monumentale graven, maar ook moderne keldergraven, urnengraven, -muren en een strooiveld.

Ook zijn er een aantal oorlogsgraven.


Dorpsdijk 65a te Rhoon

Rooms-Katholieke Begraafplaats

De Rooms Katholieke begraafplaats van Rhoon ligt achter de dorpskerk aan de Dorpsdijk 236. De Rooms-Katholieke gemeenschap in Rhoon is rond 1200 gevormd. In 1433 is naast het kasteel een stenen kerk gebouwd. Deze werd tijdens de beeldenstroom door de Protestanten in bezit genomen, maar in 1683 werd het nagelaten aan de Rhoons Veer en in 1894 werd het huidige kerkgebouw ingezegend.


Dorpsdijk 236 te Rhoon

Soorten graven in de gemeente Albrandswaard

De algemene begraafplaatsen hebben verschillende graven:

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor periode van 10 jaar. Na afloop van deze periode is verlengen niet mogelijk. Een algemeen graf blijft eigendom van de gemeente.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van 25 jaar. Na het aflopen van deze periode kan de termijn verlengd worden met steeds 5, 10 of 20 jaar. Onder de particuliere graven horen ook de kindergraven, urnengraven en urnennissen. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende wie er in het graf begraven wordt.

Hoeveel personen in een graf?

Op de algemene begraafplaats in Poortugaal bieden de graven plaats aan 1 persoon. Op begraafplaats in Rhoon wordt in 2 lagen begraven, in een graf worden 2 overledenen begraven. Bij particuliere graven kan een dubbel graf aangekocht worden, deze graven liggen dan naast elkaar.

De afmetingen van een grafsteen in gemeente Albrandswaard

Afmeting algemeen graf Rhoon

Op de begraafplaats te Rhoon is dit 50l x 50b cm.

Afmeting algemeen graf Poortugaal

Op de begraafplaats te Poortugaal is dit 180l x 80b x 100h cm.

Afmeting particulier graf Poortugaal

De begraafplaats te Poortugaal hanteert 2 maten, de afmetingen van een gedenkteken op een enkel graf zijn 180l x 80b x 100h cm. De afmetingen van een gedenkteken op een dubbelgraf zijn 180l x 160b x 100h cm.

Afmeting particulier graf Rhoon

De begraafplaats te Rhoon hanteert maar 1 maat. De afmetingen voor een gedenkteken op een particulier graf zijn 180l x 80b x 100h cm.

Ik bekijk graag eerst de complete prijslijst

Vergunning grafsteen Albrandswaard

Vergunning grafsteen gemeente Albrandswaard

Er moet een vergunning worden aangevraagd voor het plaatsen van een gedenkteken op de algemene begraafplaatsen.

Vergunningskosten zijn in 2018 € 80,00, dit bedrag wordt ieder jaar aangepast.


Als rechthebbende (particulier graf) bent u verplicht om onderhoudsrechten te betalen. Dit onderhoudsrecht is bestemd voor algemeen onderhoud, zoals onderhoud van het groen, de paden en de watervoorziening. Als rechthebbende kunt u kiezen voor een heffing per jaar (welke jaarlijks geïndexeerd wordt) of u kunt het onderhoudsrecht afkopen tot het einde van de termijn. 

Als belanghebbende (algemeen graf) moet u de onderhoudskosten voor 10 jaar afkopen.

Kosten zijn € 82,00 in 2018, deze worden jaarlijks aangepast.Plaatsen grafsteen Albrandswaard

Inclusief plaatsing op de begraafplaats in de gemeente Albrandswaard

Alle genoemde prijzen zijn inclusief plaatsing van de grafsteen op begraafplaats in de gemeente Albrandswaard.

Ja, ik ben overtuigd en wil een grafsteen bestellen!