Grafstenen Papendrecht | Alle info & prijzen

Grafstenen Papendrecht - Alle informatie en prijzen - Begraafplaats Papendrecht


Een grafsteen kopen in Papendrecht? Er is zoveel keus en daardoor kan kiezen best lastig zijn. Grafsteenwinkel plaatst regelmatig grafstenen in, en rond Papendrecht. Daardoor zijn we precies op de hoogte van de regels omtrent het plaatsen van grafstenen in Papendrecht, vergunning en dergelijke. Op deze pagina lees je alles over het kopen en plaatsen van een grafsteen in Papendrecht. 

Grafstenen begraafplaats Papendrecht

Begraafplaats Papendrecht

De begraafplaats bestaat sinds begin 1900 en werd eerst gebruikt als begraafplaats van de kerk. De gemeente Papendrecht is nu eigenaar en beheerder van deze algemene begraafplaats. Naast de verschillende algemene- en particuliere graven zijn er diverse Tweede Wereldoorlog gerelateerde graven. 


Adres:

Begraafplaats Papendrecht

Admiraal De Ruyterweg 23

3354 XA Papendrecht


Soorten graven in Papendrecht

De begraafplaats in Papendrecht biedt drie soorten graven:

Algemeen graf in Papendrecht

 In een algemeen graf worden twee overledenen begraven. De begravingen gebeuren in twee lagen en op volgorde van binnenkomst, de overledenen zijn meestal geen bekenden van elkaar. De uitgiftetermijn van een algemeen graf is 20 jaar en kan niet worden verlengd. Het graf houdt op te bestaan na het verstrijken van de termijn. Nabestaanden moeten dan een beslissing nemen over de stoffelijke resten. Wanneer er geen besluit wordt genomen zullen deze resten overgebracht worden naar een verzamelgraf.

Bij een algemeen graf wordt voor de onderhoudsrechten een aangepast tarief gerekend. Een algemeen graf heeft verhoudingsgewijs lage kosten, er moet niet net als bij een particuliergraf uitsluitend grafrecht betaald worden.


Particulier graf in Papendrecht

In een particulier graf worden twee overledenen begraven. De particuliere graven worden uitgegeven voor een termijn van 40 jaar, de grafrechten dienen vooraf bij uitgifte betaald te worden. Na het aflopen van deze termijn, kunnen de grafrechten per keer verlengd worden met 5, 10, 15 of 20 jaar. Ook kan het grafrecht (onder bepaalde voorwaarden) overgedaan worden naar een nieuwe rechthebbende. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt. De particuliere graven worden door de beheerder op volgorde aangewezen. Bij de aanschaf van een particuliergraf geldt een verplichte afkoop van de onderhoudsrechten.


Kindergraf in Papendrecht

Op de begraafplaats worden ook particuliere graven voor overleden kinderen t/m 11 jaar uitgegeven. De particuliere kindergraven hebben een andere afmeting dan de particuliere graven voor volwassenen. Deze graven worden met een termijn van 40 jaar uitgegeven en kunnen na het verlopen van deze termijn verlengd worden.

Het is ook mogelijk om kinderen in een particulier graf voor volwassenen te begraven, ouders kunnen dan later bij hun kind begraven worden. In een kindergraf is dit niet mogelijk. 

Overige mogelijkheden op begraafplaats Papendrecht

Deze begraafplaats kent vijf soorten as-bestemmingen/urnenplaatsen:

Urnengraf in Papendrecht

In een urnengraf is het mogelijk om twee as-bussen met/zonder urn bij te zetten of de as te verstrooien van twee overledenen. Er worden hiervoor grafrechten en onderhoudsrechten gerekend. Deze kosten zijn minder dan bij een normaal graf. De urnengraven worden uitgegeven voor 20 jaar. Na het verlopen van deze termijn, kunnen de grafrechten verlengd worden.


Urnentuin in Papendrecht

In de urnentuin kan men een plaats aanvragen waar vervolgens twee as-bussen met/zonder urn bijgeplaatst kunnen worden. Hiervoor worden onderhouds-en grafrechten gerekend. Deze kosten zijn minder dan bij een normaal graf. De termijn van uitgifte is 20 jaar. Het is meestal mogelijk om de termijn te verlengen wanneer deze afgelopen is.


Urnen-nis in Papendrecht

Op de begraafplaats is een urnenmuur aanwezig waar in een open of gesloten nis één of twee as-bussen geplaatst kunnen worden. Er moeten onderhouds- en grafrechten voor een urnen-nis betaald worden. De kosten hiervoor zijn minder hoog dan bij een normaal graf. De termijn van uitgifte is 20 jaar. Wanneer wenselijk kan de termijn verlengd worden.


Urnenzuil in Papendrecht

In een zuil op de begraafplaats kan één as-bus geplaatst worden in een daarvoor bestemde gesloten ruimte. Er moeten voor het gebruik hiervan onderhoud- en grafrechten betaald worden, maar deze kosten zijn aanzienlijk minder dan bij een normaal graf.


Strooiveld in Papendrecht

Op het terrein is er een algemeen strooiveld aangelegd. De as verstrooien in of op een particulier graf behoort ook tot de mogelijkheden. De as wordt, in uw bijzijn, door een medewerker van de begraafplaats uitgestrooid. Op het strooiveld mag geen gedenksteen geplaatst worden. Wel is het mogelijk om een plaatje ter herdenking te plaatsen op de daarvoor bestemde zuil op de begraafplaats. 

Afmetingen grafstenen Papendrecht 

Welke afmetingen mag de grafsteen in Papendrecht hebben?

Algemeen graf Papendrecht

Algemene graven

Voor algemene graven in Papendrecht gelden de maximale afmetingen: 50l x 40b x 60h cm.

De gedenktekens op een algemeen graf mogen alleen aangebracht worden als er in beide graflagen begraven is.

Particulier kindergraf grafsteen papendrecht

Particuliere kindergraven

Voor particuliere kindergraven mag een liggend gedenkteken geplaatst worden met de maximale afmetingen van 100l x 40b cm. Bij een staand grafmonument geldt een maximale breedte van 40cm en maximale hoogte van 60 cm. Het grafmonument moet met doken van roestvrij staal bevestigd worden aan de fundering.

Grafstenen particulier graf papendrecht

Particuliere graven

Voor particuliere graven gelden bij een liggende gedenksteen de maximale afmetingen: 180l x 80b cm

Een staand grafmonument mag niet hoger zijn dan 100 cm. De breedte moet maximaal 80 cm zijn. Het grafmonument wordt aan de fundering bevestigd met doken van roestvrij staal. 

Grafsteen urnengraf papendrecht

Urnengraf

Er mag op een urnengraf een liggend grafmonument geplaatst worden met de maximale afmeting van 50 x 50 cm. De dikte moet minstens 6 cm zijn.

Urnentuin Papendrecht grafsteen

Urnentuin

Voor een gedenkteken in de urnentuin gelden de maten 70 x 70 cm. De dikte moet minstens 6 cm zijn. Wanneer het een staand grafmonument is hebben deze een maximale breedte van 70 cm en maximale hoogte van 80 cm.

Grafstenen Papendrecht urnen-nis

Urnen-nis

De afmetingen van een urn die in een nis gezet wordt, zijn aangepast aan de grootte van de nis. Deze urn mag niet buiten de nis steken.

Ik bekijk graag eerst de complete prijslijst

Vergunning grafsteen Papendrecht

Vergunning grafsteen Papendrecht

De vergunning voor het plaatsen van een gedenksteen wordt aangevraagd bij de gemeente Papendrecht. Grafsteenwinkel neemt dit helemaal voor je over, zodat je geen omkijken hebt naar de vergunningaanvraag. De vergunningskosten bedragen €55,-.Liggende grafsteen Papendrecht

Overige kosten grafsteen Papendrecht

De begraafplaats rekent onderhoudsrechten wat betekent dat er een bijdrage gevraagd wordt voor het totale onderhoud van gehele begraafplaats.

Grafsteen plaatsen Papendrecht

Inclusief plaatsing op begraafplaats Papendrecht

Alle genoemde prijzen zijn inclusief plaatsing van de grafsteen op begraafplaats Papendrecht. 

Ja, ik ben overtuigd en wil een grafsteen bestellen!